AFA Fastigheter

AFA Fastigheter

En liten organisation, som förvaltar ett stort kapital

Afa Fastigheter

Vi är en av Stockholms större fastighetsägare. Vi äger och förvaltar ett stort antal kontors-, bostads- och hotellfastigheter på centrala adresser främst i Stockholm.

Flera av våra fastigheter är kulturfastigheter och landmärken i Stockholms innerstad och våra kunder är alltifrån kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vi har alla gemensamt att vi verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas. 

Att förvalta fastigheter är vårt sätt att säkra viktiga ekonomiska tillgångar och samtidigt ta ett samhällsansvar. Våra värdeord, Omtanke, Nytta och Enkelhet, genomsyrar hela vår verksamhet.

Hållbarhet i fokus

Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som säkerställer hållbara fastigheter och samtidigt levererar hög avkastning på investerat kapital. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Lediga lokaler från AFA Fastigheter