Malmö Cityfastigheter AB

Malmö Cityfastigheter

Vi förvaltar en del av Malmös kulturarv 

Vår förvaltning tar utgångspunkt i ett långsiktigt arbete som genomsyras av hög kvalitet, genom goda kundrelationer och med hänsyn till byggnadernas unika historia. Vi arbetar aktivt med att skapa flexibla och trivsamma miljöer som i sin tur bidrar till en hållbar vardag. 

Affärsidé 

Malmö Cityfastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. De flesta av fastigheterna ligger inom fem minuters promenadavstånd från någon av de två Citytunnelstationerna. 

‍ Fastigheterna kan innehålla såväl lokaler som bostäder. 
Vår affärsmodell innebär bland annat att återställa fastigheterna till ursprungligt skick, men uppgraderat med modern teknik. Till exempel genom nya energieffektiva installationssystem och hög säkerhet via nya inpasseringssystem. 

‍ En hög servicenivå ingår också i Malmö Cityfastigheters affärsidé. Det uppskattas av våra hyresgäster, vilket visas genom låga vakanser och att många hyresgäster väljer att flytta inom vårt fastighetsbestånd. 

‍ Tillsammans skapar vi värde 

Vi vill tillsammans med våra hyresgäster skapa och följa deras resa och utveckling och på så sätt strävar vi alltid efter långsiktiga kundrelationer. Vårt genuina intresse för människor och deras verksamheter ligger till grund för vårt dagliga förvaltningsarbete. För oss är det avgörande att hitta långsiktiga och flexibla lösningar tillsammans med våra hyresgäster för ett lyckat samarbete. Att samtidigt vara en arbetsplats där lagandan står i fokus, ser vi som en självklarhet. 

‍ För oss är ordet Personligt mycket viktigt och det genomsyrar hela vår verksamhet. Det betyder att vi alltid ser varje enskild hyresgäst utifrån deras unika behov och önskemål, att vi finns lokalt och därmed nära våra hyresgäster samt att vi är en mindre och familjär organisation. 

‍ Vi vet att kundnytta är förenat med god affärsnytta. För oss är en hög servicenivå till våra kunder avgörande för att stärka konkurrenskraften på marknaden. Vi är inte som alla andra, för det är nog inte du heller. 

‍ 

 

Lediga lokaler från Malmö Cityfastigheter