MIKE Kommersiella Fastigheter

MIKE Fastigheter

Under samma tak - engagemang och expertis inom kommersiella fastigheter 

MIKE Kommersiella Fastigheter samlar expertis och erfarenhet inom lokalförmedling och transaktionsrådgivning under samma tak. Med professionalism, affärsnytta och engagemang som ledstjärnor tar vi hand om våra kunders kompletta fastighetsbehov. Meet MIKE, din professionella, specialiserade partner inom kommersiella fastigheter. 

MIKE, med kundnyttan i fokus 

Det som förenar alla medarbetare hos MIKE är målet att alltid göra kundens fastighetsaffär god, lönsam och långsiktig. Allt vi gör präglas av professionalism, kunskap, kompetens och en ständig vilja att gå från bra till bättre i varje fastighetstransaktion. Och allt vi gör, gör vi för kunden och på så sätt bygger vi kundnytta i varje transaktion. Meet MIKE, din professionella partner med fokus på kundens affärsnytta. 

Lediga lokaler från MIKE Fastigheter