Rodret AB

Rodret

Rodret AB är ett familjeägt fastighetsbolag med rötterna i Sundsvall men som idag bedriver verksamhet i Stockholm. Vi äger och förvaltar fastigheter i framförallt Stockholms innerstad med affärsidén att erbjuda attraktiva lägen i anrika fastigheter. Fastigheterna består i huvudsak av kontorslokaler men även butiker och bostäder som alla är anpassade efter våra hyresgästers önskemål.

Byggnaderna är vackra med lång historia varefter förvaltningen sker med största omsorg om våra hyresgäster i kombination med de gamla husens egenart.

Lediga lokaler från Rodret