Torngrund

Torngrund

Torngrund utvecklar, äger och förvaltar framtidens lokaler inom industri, lager, logistik och kontor. Våra ledord är flexibilitet, innovation och hållbarhet. För oss innebär detta att vi tar hänsyn till såväl våra kunder som vår omvärld. I dagens samhälle förändras behoven mycket snabbare än tidigare. Detta förhåller vi oss självklart till och tänker därför flexibelt redan från början så att vi snabbt kan ställa om och anpassa fastigheterna efter nya förutsättningar.

Med vårt innovativa arbetssätt ligger vi i framkant i en väldigt traditionell bransch. Det handlar om allt från sättet vi arbetar på till digitala lösningar för att mäta energiåtgång och innovativt tänkande kring hyreskontrakt. Allt detta tillsammans skapar hållbara fastigheter anpassade efter kundens behov som dessutom bidrar till en hållbar framtid. Som ytterligare ett led i vårt hållbarhetstänk är alla våra nyproducerade byggnader miljöcertifierade.  

Vi är en del av Torngrund Group, en koncern som 2022 prognoseras ha en omsättning på 525 mkr och en balansomslutning på 300 mkr. Att vi är en del av en större koncern med alla delar av verksamheten inhouse bidrar till en enorm styrka och stora fördelar. All information som kommer fram under processen når snabbt och enkelt övriga delar av verksamheten vilket bidrar till ett effektivt arbetssätt som minimerar såväl kostnader som tidsåtgång och ledtider.

Lediga lokaler från Torngrund