SAGAX AB

SAGAX AB

We take a "buy and hold" approach, and we refrain from all forms of property trading, speculative development and other short-term opportunities that might distract us from developing long-term val
Skandia Fastigheter AB

Skandia Fastigheter AB

När vi är fler händer fantastiska saker. Därför skapar vi rum som är särskilt utformade för samvaro. Med kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter, skapar vi avkastning till Skandias försäkringstagare.
Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg

Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Tillsammans med kommunerna, våra kunder och de som bor i staden bygger vi levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning.
Heimstaden AB

Heimstaden AB

Vi bygger, utvecklar och förvaltar hållbara och moderna hem med rätt standard. Vi bidrar till att bygga inkluderande och välmående lokalsamhällen och minska samhällsutmaningar som till exempel bostadsbrist, utanförskap och klimatförändringar. På så sätt skapar vi långsiktigt värde för aktieägare, samarbetspartners och hyresgäster – men också för våra medarbetare och för samhället i stort.
Jernhusen AB

Jernhusen AB

Jernhusen är Sveriges största fastighetsbolag nära järnvägen – ingen kan mer än vi om fastigheter som hör ihop med kollektivt resande och godstransporter med tåg.
Fabege AB

Fabege AB

Fabege utvecklar hållbara och attraktiva stadsdelar i Stockholm genom att tillsammans med våra kunder skapa kontor, arbetsplatser och ett liv mellan husen som får människor att må bra och prestera bättre.
Alecta

Alecta

Vi är ett helt nytt fastighetsbolag. Med 56 miljarder i fastighetsvärde är vi dessutom bland de största i Sverige - och vi ska växa. Just nu står vi i startgroparna för att skapa lyftkraft åt platser, företag, verksamheter och människor. Häng med!
Novier

Novier

När Nordier och Novi med sina kompletterande verksamheter slogs ihop bildades en heltäckande fastighetsrådgivare – Novier.
Castellum Aktiebolag

Castellum Aktiebolag

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta lösningar.
AFA Fastigheter

AFA Fastigheter

Vi är en av Stockholms större fastighetsägare. Vi äger och förvaltar ett stort antal kontors-, bostads- och hotellfastigheter på centrala adresser främst i Stockholm. Flera av våra fastigheter är kulturfastigheter och landmärken i Stockholms innerstad och våra kunder är alltifrån kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vi har alla gemensamt att vi verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas. Att förvalta fastigheter är vårt sätt att säkra viktiga ekonomiska tillgångar och samtidigt ta ett samhällsansvar. Våra värdeord, Omtanke, Nytta och Enkelhet, genomsyrar hela vår verksamhet.
Nordic PM AB

Nordic PM AB

Vi hjälper till med det mesta som rör fastighetsförvaltning såsom drift och teknisk förvaltning, kommersiell- och ekonomisk förvaltning inkl. hyresavisering, Fastighetsutveckling och rådgivning kring fastighetstransaktioner. I fokus står hög servicenivå, närvaro och ett genuint intresse för goda affärer!
Bonnier Fastigheter AB

Bonnier Fastigheter AB

Vi ska vara en långsiktig samhällsutvecklare som bidrar till ett tryggt och öppet samhälle där människor och verksamheter kan trivas och utvecklas.
CA Fastigheter

CA Fastigheter

Med nyfikenhet och hjärta äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva tillväxtregioner – både i och utanför Sverige. Vi har kontor i sex olika städer, från Stockholm i norr till Malmö i söder. För vi är övertygade om att det är kontakten med vår kunder som får oss att växa och utvecklas.
Fastpartner AB

Fastpartner AB

Fastpartner ska tillhandahålla funktionella och effektiva lokaler till näringsliv och offentlig sektor, för att deras verksamheter ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt.
Cernera Fastigheter AB

Cernera Fastigheter AB

Vi på Cernera jobbar med något av det viktigaste i människors liv – platserna där vi bor och platserna där vi arbetar. Det är här vi spenderar nästan all vår tid. Därför är det vår viktigaste uppgift att utveckla fastigheter där vi ger människor och företag förutsättningarna att nå sin fulla potential. Platser där de kan blomstra.
AREIM

AREIM

Vi är en oberoende nordisk fastighetsägare och fondförvaltare med visionen att investera i nya former av utveckling, för ett hållbart samhälle, bortom det förväntade. Vårt mål är att skapa bestående värden för våra intressenter.
Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen och vi är marknadsledande i de tre svenska städerna. Våra kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt.
Stena Fastigheter

Stena Fastigheter

Vi är ett familjeföretag som växt till ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, men ändå inte. Vi drivs av samma värderingar och engagemang, fortfarande med relationer i fokus.
LaTERRE Fastigheter

LaTERRE Fastigheter

LaTERRE är ett fastighetsbolag som försöker göra Stockholm lite bättre genom innovation, kunskap och goda samarbeten. Vi kombinerar det bästa från förr med dagens förutsättningar för att utveckla det bästa för framtiden. 
Trianon Fastighets Aktiebolaget

Trianon Fastighets Aktiebolaget

ör många är vi bara ett fastighetsbolag, men för alla oss som jobbar här står Trianon för något mer. Engagemang, nytänkande och mod är våra ledord och de finns med i allt vi gör, varje dag. Vårt fokus har hittills legat i Malmö men nu finns vi även i Malmös omnejd. Vi vill fortsätta göra skillnad – både mer och för fler.
Stendörren

Stendörren

På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje. Det här kan gälla optimering av allt från tillgänglighet och uppvärmning till planritning och belysning. Vi lägger även in fiber i alla våra kommersiella lokaler, köper bara in grön el och byter ut gamla oljepannor mot fjärrvärme för att minska miljöpåverkan, sänka värmekostnaderna och säkerställa en god funktionalitet på samma gång.
Rodret AB

Rodret AB

Rodret AB är ett familjeägt fastighetsbolag med rötterna i Sundsvall men som idag bedriver verksamhet i Stockholm. Vi äger och förvaltar fastigheter i framförallt Stockholms innerstad med affärsidén att erbjuda attraktiva lägen i anrika fastigheter. Fastigheterna består i huvudsak av kontorslokaler men även butiker och bostäder som alla är anpassade efter våra hyresgästers önskemål. ​ Byggnaderna är vackra med lång historia varefter förvaltningen sker med största omsorg om våra hyresgäster i kombination med de gamla husens egenart.
Palmung Mellin Fastigheter AB

Palmung Mellin Fastigheter AB

Vi förvaltar värdens bästa fastigheter Vi finns alltid nära till hands för att ge personlig service och se till att din vardag flyter på utan onödiga störningsmoment.
Sigillet Fastighets AB (publ)

Sigillet Fastighets AB (publ)

Sigillet äger, förvaltar och hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. Vi är ett Göteborgsbaserat, familjeägt företag som har varit verksamt sedan 1981. I dagsläget äger vi fastigheter i Göteborg, Kungälv och Stockholm. Vi är ett dedikerat team som tror på, och alltid strävar efter, långsiktiga relationer i allt vi gör. 
Peab

Peab

Som en del av Peabkoncernen är vi nordens samhällsbyggare. För oss betyder det att vi som fastighetsutvecklare är med och bygger framtidens hållbara och nyskapande byggnader och stadsdelar. Vi lär känna städer, områden och våra kunder på djupet och utvecklar kontor, logistik, hyresrätter, samhällsfastigheter och andra kommersiella projekt på ett personligt sätt.
MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 350 anställda och ägs av Malmö stad. Med nästan 26 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Malmö Cityfastigheter AB

Malmö Cityfastigheter AB

Malmö Cityfastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. De flesta av fastigheterna ligger inom fem minuters promenadavstånd från någon av de två Citytunnelstationerna. ‍ Fastigheterna kan innehålla såväl lokaler som bostäder.  Vår affärsmodell innebär bland annat att återställa fastigheterna till ursprungligt skick, men uppgraderat med modern teknik. Till exempel genom nya energieffektiva installationssystem och hög säkerhet via nya inpasseringssystem.
Volito Fastigheter AB

Volito Fastigheter AB

Volito Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Malmöregionen. Verksamheten grundades 1997 och präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer till kunder och partners.
NCC Sverige AB

NCC Sverige AB

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial.
Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Tillsammans med våra medlemmar skapar vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden.
JLL Leasing

JLL Leasing

We SEE A BRIGHTER WAYSM forward for our clients, our people, our planet, and our communities. By combining innovative technology with world-renowned expertise, we’re unveiling opportunities that create a brighter future for all.
Newsec Advisory

Newsec Advisory

”Passion för kollegor och kunder” definierar vår filosofi och vårt beteende mot varandra och våra kunder. En god företagskultur behöver en uppsättning underliggande värderingar.
Avanti Partners Leasing

Avanti Partners Leasing

Avanti Partners är den ledande rådgivaren inom uthyrning och hyresgästrådgivning.
Cushman & Wakefield Leasing

Cushman & Wakefield Leasing

Vi tror att ”livet är vad vi gör det till”. Det är därför vi gör ett intryck med allt vi gör, över hela världen. Vårt syfte inspirerar oss: Vi gör ett intryck. Våra värderingar för oss samman: Vi är inkluderande - Vi är ett globalt företag som formar olika samhällen, inkludering är mer än en etisk grundsyn och speglas i dagliga aktiviteter. Vi är drivna - Med en enad tro att ”livet är vad vi gör det till”, kan vi vara drivna, fokuserade och engagerade. Vi lyckas tillsammans - Individuellt är vi bra, men tillsammans är vi fantastiska. Vi levererar insikt - Vi är ett företag byggt över 100 års erfarenhet av insikter, idéer, möjligheter och innovation.
United Spaces

United Spaces

Hyra kontor hos United Spaces Stockholm För två decennier sedan startade United Spaces och har sedan dess varit en plats för innovation och nätverkande. Visionen och grundtanken har varit att skapa en mötesplats för entreprenörer och företagare som vill växa tillsammans. United Spaces idé filosofi lyder: om du känner dig inspirerad och mår bra så kommer det också att märkas i ditt företagande!
Revelop

Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. För oss börjar framtiden med ett öppet synsätt. Visst är det lätt att se möjligheter i ett tomt papper eller ledig yta, men vi försöker ta steget längre och föreställa oss hur vi kan göra en befintlig plats eller byggnad livskraftig igen. När både marken och naturresurserna tryter tror vi på att skapa något nytt, något som fungerar – men samtidigt ta tillvara på det som en gång varit.
Mileway

Mileway

Stora men flexibla: Vi är marknadsledande inom fastigheter för sista milen-logistik med strategiska lägen över hela Europa. Oavsett var du behöver vara, kommer du ha tillgång till våra serviceinriktade anställda och välunderhållna fastigheter. Vår storlek gör att vi alltid kan hjälpa våra hyresgäster att växa.
Epicenter

Epicenter

This is the place where people come together to share society changing thoughts. To co-create and make ideas leave the desk and become reality. A meeting arena where companies can collaborate, grow, and build new solutions – together. Do you share our way of thinking? Rent a desk or a flexible office, host a knowledge driven event, book a conference, join an innovation program, or just stop by. See you at Epicenter!
The Park

The Park

The Park är ett personligt och kreativt coworking community med plats för alla typer av människor, företag och organisationer. I över 20 år har vi utvecklat vårt nätverk med ett starkt engagemang kring lärande, mångfald och entreprenörskap. På The Park växer vi tillsammans.
MIKE Kommersiella Fastigheter

MIKE Kommersiella Fastigheter

MIKE Kommersiella Fastigheter samlar expertis och erfarenhet inom lokalförmedling och transaktionsrådgivning under samma tak. Med professionalism, affärsnytta och engagemang som ledstjärnor tar vi hand om våra kunders kompletta fastighetsbehov. Meet MIKE, din professionella, specialiserade partner inom kommersiella fastigheter.
Vencom AB

Vencom AB

Vencom was founded in 1994 and started out as an advisory firm present in the fields of financially related advisory services and strategic business development. From early on property, property development and consumer related goods and services became important focus areas.
NYKV Kommersiellt AB

NYKV Kommersiellt AB

Ena dagen säljare, nästa köpare. Att bryta upp och byta boende är en omtumlande upplevelse. Under några intensiva veckor kommer du att arbeta nära mäklaren, där personkemi, trygghet och transparens blir avgörande faktorer för ett lyckat samarbete. Bollplanket vid svåra beslut, den tuffa förhandlaren som skyddar dina intressen och den engagerade vännen som har svaren. För det är när man är som mest sårbar som de starkaste banden binds. Det vet vi. Efter tusentals förmedlade bostäder fortsätter nämligen våra första kunder att höra av sig när det väl blir dags igen. Och igen. För är det något vi tror på så är det att skapa fina relationer mellan kunder och kollegor. Det är de där mjuka värdena som aldrig syns på kvittot, men som i slutändan gör att din viktigaste affär blev en enklare och rent av rolig upplevelse.
Vakansa Leasing

Vakansa Leasing

Vi på Vakansa tror på att en vision måste vara kittlande. Så pass kittlande att den nästan verkar revolutionerande, men ändå mitt i prick. Vakansas vision är att främja en hållbar stadsutveckling där vi möter människors lokalbehov, utan att det behöver byggas nytt. För vi vet en sak och det är att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas och att byggnader idag står helt eller delvis tomma överallt!
Naiga

Naiga

Naiga Sweden AB erbjuder professionell fastighetsrådgivning. Vi hjälper er med kommersiell förvaltning och uthyrning.
Torngrund

Torngrund

Flexibla och innovativa fastigheter Torngrund utvecklar, äger och förvaltar framtidens kommersiella fastigheter med fokus på industri, lager, logistik och kontor. Vi är ett rikstäckande bolag, och med kunden i fokus arbetar vi flexibelt och innovativt mot målet att vara en långsiktig partner och en del av kundernas tillväxtresa. Vi tänker långsiktigt även när det gäller hållbarhet och miljö. Därför ser vi till att ligga i framkant med smarta digitala lösningar och självklart har alla våra nyproducerade fastigheter en miljöcertifiering. Vi jobbar helt enkelt med hållbara fastigheter för en hållbar framtid.
Investborgen

Investborgen

Investborgen är en fastighetskoncern som köper, säljer, förmedlar och förvaltar kommersiella fastigheter och mark. Våra fastigheter finns i Stockholm. Bolaget startades 1986 och har genom åren förmedlat hundratals lokaler.
Easy Depot

Easy Depot

Easy Depot ska finnas i hela Sverige ______ Inom 7-10 år ska vi etablera 100-150 fastigheter på attraktiva lägen runt om i Sverige. Genom att ständigt utmana fastighetsvärlden med flexibilitet, smarthet och nytänkande ger vi företag utrymme att utvecklas och upptäcka mer. Small, medium eller large - vi har kvadratmeter som passar er verksamhet.
Lokal Direkt Skandinavien AB

Lokal Direkt Skandinavien AB

Lokal Direkt Skandinavien AB är ett dynamiskt och svenskägt konsultbolag specialiserat på förmedling av kommersiella lokaler, fastighets- och bolagstransaktioner. Affärsidén är att vara den sammanbindande länken mellan företag som söker lokal och fastighetsägare med vakanta ytor samt mellan köpare och säljare vid fastighets- och bolagstransaktioner. Vi hjälper även företag med överlåtelser och andrahandsuthyrningar.
IWG

IWG

We’ve made it our mission to help millions of people have a great day at work. How we do this is by developing a range of workspace solutions and services that allow for greater flexibility. Offering more choice and unrivalled access to the hybrid world of work.
Göteborgs lokallots

Göteborgs lokallots

Göteborgs Lokallots AB startades 1990 av Sven Frænkel. Vid den tiden fanns inga lokalmäklare i Göteborg och det var lätt att vara marknadsledande. 30 år senare är vi fortfarande marknadsledande i Göteborg och svarar för över 40% av totala nyuthyrningsvolymen, motsvarande ca 50.000 kvm/år.