Integritetspolicy

Retail Studio respekterar din rätt till integritet. Vårt övergripande mål är att säkerställa att vår insamling och användning av personuppgifter är lämplig för tillhandahållandet av tjänsterna till dig och sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 

Uppgifter vi samlar in om dig

När du skickar personuppgifter till oss via e-post eller registrerar personuppgifter via inmatningsfält på webbplatsen www.portally.com kan vi samla in följande uppgifter från dig:

-        namn och kontaktuppgifter (inklusive postadress, e-postadress och telefonnummer);

-        all e-postkommunikation, inklusive bilagor, som du skickar till oss;

-         om du köper tjänster från oss: dina betalningsuppgifter, inklusive kortinnehavarens namn, faktureringsadress och betalkortsuppgifter om du betalar med bank- eller kreditkort (och information om transaktioner, exempelvis inköpta produkter eller tjänster);

-          profiluppgifter, inklusive ditt användarnamn och lösenord, för att registrera ett konto, köp eller beställningar som görs av dig 

Information kan komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att nyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

 

Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter

Vi lagrar och använder dina personuppgifter av följande skäl:

-        det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ett avtal som vi ingått med dig;

-        det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter;

-        det är tillåtet eftersom du har gett oss ditt samtycke;

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om Retail Studio-relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med erbjudanden från Retail Studio via utskicket.

 

Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med

När du registrerar dig som användare medger du även att Retail Studio använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom exempelvis samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, Skatteverket m.fl.

Vi lämnar ut uppgifter under följande omständigheter:

 

Tredjepartsleverantörer: När vi delar information med externa tjänsteleverantörer för att underlätta eller tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning. Detta omfattar:

- IT-infrastrukturföretag som underlättar vårt tillhandahållande av tjänsterna till dig;

- andra tredjepartsleverantörer, för att tillhandahålla eller spåra våra kunders användning av tjänsterna (t.ex. Google).

Ovanstående tredjepartsleverantörer har endast rätt att använda dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss.

 

Koncernföretag: Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till våra dotterbolag eller närstående företag för ändamålet att behandla personuppgifter på våra vägnar för att kunna erbjuda tjänsterna till dig. Dessa parter är skyldiga att behandla sådana uppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy. De har inte själva någon rättighet att dela denna information.

 

Efterlevnad av lagar och rättsliga förfaranden: När vi svarar på domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk. När vi anser att det är nödvändigt att dela information för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, brott mot våra användarvillkor eller vad som i övrigt krävs enligt lag.

 

Fusion eller förvärv: När vi behöver överföra information om dig om vi blir förvärvade av eller slås samman med ett annat företag. Om vi blir involverade i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av samtliga eller en del av våra tillgångar så kommer du att bli meddelad i efterhand via e-post och/eller ett tydligt meddelande i våra tjänster om alla förändringar av äganderätten till eller användningen av dina personuppgifter, samt eventuella valmöjligheter du har beträffande dina personuppgifter.

 

Om du inte vill dela dina Personuppgifter med oss

Behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy är en förutsättning för att du ska kunna använda vår webbplats, och/eller för att du ska kunna genomföra köp hos oss. Om du inte delar dessa personuppgifter har du inte möjlighet att använda våra tjänster, oavsett om du accepterar användarvillkoren eller inte. Du har heller inte möjlighet att genomföra köp utan att ange viss information som vi behöver för att kunna fullfölja köpet.

 

Cookies

Cookies och liknande används av oss och våra närstående företag eller analys- och tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera tjänster, spåra användares rörelser runt tjänsterna och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. 

Användare kan styra användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du nekar till användning av cookies kan du fortfarande använda våra tjänster, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av våra tjänster kan vara begränsad.

Läs mer om cookies och vilken information som samlas in med hjälp av cookies i vår Cookiepolicy.

 

Säkerhet

Samtidigt som vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss kan ingen aktivitet via internet någonsin garanteras vara säker. Observera därför att vi inte kan garantera att några personuppgifter som du överför via Internet till oss är säkra.

Vi är förpliktade att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och operativa åtgärder som begränsar och styr de sätt på vilka dina personuppgifter lagras och hanteras.

 

Lagring av data

Vi kommer att behålla information (inklusive personuppgifter) så länge som vi behöver använda den av de skäl som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att radera uppgifter relaterade till ett betalt abonnemang tre år efter att ditt abonnemang avslutas om du inte är aktivt och giltigt berättigad till våra tjänster och du inte har loggat in på ditt konto under tre år, dock med undantag för om vi måste behålla några personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister eller genomföra våra avtal.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för undersökningsändamål eller i statistiksyfte, i vilket fall det kan hända att vi fortsätter använda denna information tills vidare utan att tillhandahålla dig ytterligare upplysningar om saken.

 

Rättslig grund

Vid användning av webbplatsen samlas uppgifterna in och används av Retail Studio enligt rättslig grund Fullgörande av avtal.

 

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära att vi ger dig åtkomst till alla personuppgifter som vi har om dig. 

Du har också rätt att begära att vi:

-        uppdaterar dina personuppgifter som är inaktuella eller felaktiga;

-        raderar personuppgifter vi har om dig; 

-        begränsar det sätt vi behandlar dina personuppgifter på;

-        hindrar behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring;

-        förser dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig; eller

-        överväger alla giltiga invändningar du har mot vår användning av dina personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig är Retail Studio Stockholm AB, Bolagets säte: Stockholm. 

Genom att skriva till Retail Studio på adress Retail Studio Stockholm AB, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt få veta vilka uppgifter Retail Studio har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst korrigera eller radera felaktiga uppgifter.