Logga in
Sök lokal
Sök lokal

Förmedlingsvillkor Portally

Dessa förmedlingsvillkor gäller för dig som medlem i Portally, nedan kallad Användaren, för fortsatt tillgång till Portallys tjänster.
Portally är kostnadsfritt att använda enligt gällande användarvillkor. Arvode utgår enbart då hyresavtal tecknats med en hyresgäst där kontakt förmedlats via Portally.
Kontakt med en ny hyresgäst anses ha förmedlats via Portally om:
  • En lokalförfrågan mottagits i Användarens panel,
  • Kontakt initierats via direktmeddelanden, eller
  • Kontakt initierats via en marknadsförd lokal
En förmedling är arvodesgrundande om Användaren ej kan påvisa att förfrågan mottagits dessförinnan.
Det åligger Användaren att meddela Portally när nya hyresavtal tecknats. Samtliga transaktioner kontrolleras både hos de medlemmar som söker och de som hyr ut lokaler.
Arvode
Arvode utgår med 3 % av en genomsnittlig årshyra exkl. eventuella rabatter samt hyrestillägg som fastighetsskatt och värme/kyla per avtal som Användaren tecknar med hyresgäst eller annan avseende nyttjanderätt till lokal.
Betalningsvillkor
Fakturering av arvodet sker efter det att Användaren tecknat hyresavtal med hyresgästen.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Mervärdesskatt tillkommer på samtliga belopp enligt dessa villkor.
Övrigt
Dessa villkor gäller tills vidare. Genom att godkänna villkoren accepteras dessa för samtliga Användare tillhörande samma organisation.
I det fall Portally uppdaterar villkoren kommer nya villkor träda i kraft först när de godkänts av Användaren.
För hyresvärdarLogga in
OmOm ossVad är Portally?NyheterQ&AKontaktPortallyPodden
InformationIntegritetVillkorCookie PolicyFörmedlingsvillkor
Follow us Instagram Linkedin
Hitta lediga KontorLediga kontor i StockholmLediga kontor i UppsalaLediga kontor i GöteborgLediga kontor i Malmö
Hitta lediga Lager / LogistikLediga lager & logistiklokaler i StockholmLediga lager & logistiklokaler i UppsalaLediga lager & logistiklokaler i GöteborgLediga lager & logistiklokaler i Malmö