Investborgen

Investborgen

Investborgen är en fastighetskoncern som köper, säljer, förmedlar och förvaltar kommersiella fastigheter och mark. Våra fastigheter finns i Stockholm.

Bolaget startades 1986 och har genom åren förmedlat hundratals lokaler.

Lediga lokaler från Investborgen